Lokaler

Festsalen

Lyst lokale med plads til ca 100 personer
Her er der plads til runde borde samt andre bordopstillinger såsom sildeben, U-bord, E-bord osv
Lokalet kan opdeles i lillesal og storesal. I lillesal er der plads til 30 personer
Lillesal kan også bruges til f.eks buffetbord, velkomst-sal, kaffeborde o.lign. i forbindelse med fest i storesal

Stuerne/Restauranten

Stuerne er vores a la carte restaurant men kan også bruges til mindre selskaber.

Stuerne består af 3 dele – Jægerstuen, midterste stue & Krostuen.
Jægerstuen kan dækkes op til 18-22 personer.
Midterste stue kan dækkes op til 13 personer ved et lang bord.
Der kan sidde 16 personer i midterste stue ved 4 små borde.
Til sammen kan de 2 stuer dækkes op til 35 personer – fordelt med 22 personer i Jægerstuen
og 13 personer i midterste stue.
Til selskaber bruges Krostuen som oftest som ekstra plads til f.eks gavebord, buffetbord, børnebord og lign.
Billedet er taget fra Midterste stue og med Jægerstuen i baggrunden.

I alt er der opdækket til 35 personer.