Udvikling i Ho

Startdato: 1. april 2020
Slutdato: 31. december 2021

Vi ønsker at udvikle Ho så balancen mellem naturen, turismen og det at være fastboende fastholdes.

Følg med på facebook: Udvikling i Ho

Underskifts indsamling – tryk her
Den korte version af underskiftsindsamlingens formål af Martin Gram, Anne Marie Slaikjær, Jane Johnsen og Christina Thomsen:
Vi anbefaler at byggeri og anlæg på Skallingevej 6 afvises, og tilladelse til byggeri på Skallingevej 5 kun gives på det areal, hvor de nuværende bygninger ligger, og kun tillades i den i bevarende lokalplan for Ho beskrevne Ho-stil.

De første 959 underskrifter er afleveret til Vardes borgmester fredag d. 20. september 2019.
Vi samler underskifter ind fremtil at sagen har været behandlet i byrådet.
Datoen for behandling i byrådet er endnu ikke fastsat.

Se mere på bevarho.dk

Åben pdf-filen hvis du vil læse et overblik over udviklingsplaner for Ho.

Udfyld MEGET GERNE vores spørgeskema.
Alle er velkommen til at svare – både som turister, sommerhusejer, fastboende i Ho, osv:
Spørgeskema om bosætning og sommerhus i Ho

Har du inputs til udvikling af Ho, sender du en mail til:

ho@bevarho.dk
Mails vil blive besvaret af Anne Marie Slaikjær, Formand for Blåvandshuk Udviklingsråd eller af Christina Thomsen, Ho Kro